Referat fra bestyrelsesmøde – 27. maj 2020

Den administrative leder vil orientere om økonomien, herunder den endelige årsafslutning og det videre arbejde med budget for 2020. Regnskabsmedarbejder Mads Krogsgaard Bording deltager og vil informere om indkøbsopgaven.