Studie ordensregler

Godt samvær er del af FGU Vendsyssel

På FGU Vendsyssel skal der være plads til alle. Alle skal føle sig trygge i hverdagen og derfor:

 • Er det ikke tilladt at mobbe.
 • Er det ikke tilladt at have en adfærd, der virker truende på andre.
 • Er det ikke tilladt at være voldelig.
 • Taler vi pænt og ordentligt til hinanden.


Vi forventer, at du er med til at passe på skolen og derfor:

 • Passer på bygninger og lokaler.
 • Passer på inventaret.
 • Rydder du op efter dig selv.


Som elev på FGU Vendsyssel forventer vi, at du er aktiv. Du skal lære noget hver dag og derfor:

 • Overholder mødetider – også efter pauserne.
 • Deltager engageret og ansvarligt i undervisningen – både på værksteder, i undervisningslokaler og i praktik.
 • Afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid.
 • Deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde.
 • Overholder aftaler med faglærer og vejleder.
 • Deltager i eventuelle projekter, ekskursioner, faglig dokumentation, prøver mv.
 • Holder din mobiltelefon slukket i undervisningen, med mindre du har aftalt andet med din lærer.
 • Ikke indtager nogen form for rusmidler inden eller under undervisningstiden.