Almindelige normer for orden og samvær

Godt samvær er en del af FGU Vendsyssel

På FGU Vendsyssel skal der være plads til alle. Alle skal føle sig trygge i hverdagen og derfor:

 • Er det ikke tilladt at mobbe.
 • Er det ikke tilladt at have en adfærd, der virker truende på andre.
 • Er det ikke tilladt at være voldelig.
 • Taler vi pænt og ordentligt til hinanden.
 

Vi forventer, at du er med til at passe på skolen og derfor:

 • Passer på bygninger og lokaler.
 • Passer på inventaret.
 • Rydder du op efter dig selv.
 
Som elev på FGU Vendsyssel forventer vi, at du er aktiv. Du skal lære noget hver dag og derfor:
 • Overholder mødetider – også efter pauserne.
 • Deltager engageret og ansvarligt i undervisningen – både på værksteder, i undervisningslokaler og i praktik.
 • Afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid.
 • Deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde.
 • Overholder aftaler med faglærer og vejleder.
 • Deltager i eventuelle projekter, ekskursioner, faglig dokumentation, prøver mv.
 • Holder din mobiltelefon slukket i undervisningen, med mindre du har aftalt andet med din lærer.
 

Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Det gælder også optagelser af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf.

Kørsel; Du må ikke køre med andre elever i din egen bil i skoletiden. Du skal have en ulykkesforsikring, hvis du kører i skolens biler (arbejdsrelateret).

Sygdom og andet fravær
Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, så skal du følge din skoles retningslinjer for hvordan du melder afbud i god tid inden undervisningsstart.

SUNDHED, HERUNDER RYGNING OG ALKOHOL:

Vi lægger vi vægt på sunde rammer. Det betyder konkret at skolen hver dag serverer mindst et sundt måltid mad. Du har derudover mulighed for at få frugt, kaffe, te og vand i løbet af dagen. Mad og drikke indtages i kantinen.

Du må ikke må indtage alkohol eller andre rusmidler. Dette gælder også ved aktiviteter uden for skolens område, fx praktikophold, studieture, ekskursion mv. (Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler).

Alle følger rygereglernes 5 trin (link).