Elever

Få svar på alle spørgsmål omkring skolen og studielivet her

Forberedende Grunduddannelse FGU er en ny skoleform, der starter den 1.august 2019.  Der er 27 FGU-institutioner fordelt over hele Danmark.
FGU Vendsyssel er en statslig selvejende uddannelsesinstitution.

FGU Vendsyssel dækker Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner, og arbejder tæt sammen om med ungeenhederne i kommunerne.

FGU Vendsyssel beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

FGU Vendsyssel har undervisning i Frederikshavn, Dronninglund og Hjørring. FGU Vendsyssel har administration i Hjørring.

Prøver

Hvordan afvikler vi prøver? Prøver afholdes i henhold til ministeriets prøvebekendtgørelse, som du finder her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41 Til censor/lærer: aktuelle prøvemanual opdatereret 2023: link Særligt gælder

Læs mere »

Praktiske oplysninger

Kost På FGU er der obligatorisk madordning. Dette koster kr. 10 pr. dag. For dette beløb får du morgenmad, frokost eller brunch. Skoleydelse Link til

Læs mere »

Rygepolitik august 2022

Sundhed prioriteres højt i FGU Vendsyssel Fra august 2022 er FGU Vendsyssel røgfri i skole. Røgfri skoletid betyder, at elever og personale ikke må ryge,

Læs mere »

IT vejledninger

UNI-LOGIN Sådan ændrer du kode til dit UNILOGIN – link Office 365 Sådan får du office på din egen PC – link  Fin video fra

Læs mere »