Elever

Få svar på alle spørgsmål omkring skolen og studielivet her

Forberedende Grunduddannelse FGU er en ny skoleform, der starter den 1.august 2019.  Der er 27 FGU-institutioner fordelt over hele Danmark.
FGU Vendsyssel er en statslig selvejende uddannelsesinstitution.

FGU Vendsyssel dækker Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner, og arbejder tæt sammen om med ungeenhederne i kommunerne.

FGU Vendsyssel beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

FGU Vendsyssel har undervisning i Frederikshavn, Dronninglund og Hjørring. FGU Vendsyssel har administration i Hjørring.

Prøver

Hvordan afvikler vi prøver? Prøver afholdes i henhold til ministeriets prøvebekendtgørelse, som du finder her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41 Særligt gælder følgende: Når du går på FGU, skal

Læs mere »

Praktiske oplysninger

Kemisk risokovurdering Link (opdateret 03_05_2022) Kost På FGU er der obligatorisk madordning. Dette koster kr. 200 pr. måned. For dette beløb får du morgenmad, frokost

Læs mere »