PGU

Om PGU uddannelsen

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der lærer bedst, når du arbejder konkret med praktiske opgaver. PGU kan give dig mulighed for at komme videre med en erhvervsuddannelse eller give dig mulighed for at kvalificere dig til et job. På PGU har du mest værkstedundervisning. Herudover er der undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du har mulighed for at tage valgfag som engelsk og samfundsfag. På PGU foregår hovedparten af undervisningen på autentiske værksteder med moderne udstyr. Alle lærerne er faglærte indenfor den linje, de underviser i. Når du afslutter et fagligt Tema på FGU 3 niveau, kan du gå op til en faglig prøve og få et uddannelsesbevis. Du kan vælge mellem 12 temaer, som din værkstedsundervisning vil tage udgangspunkt i.
_51W3221

Peter | Motor og mekanik

Det bedste ved FGU er vennerne og sammenholdet
_51W3317

Kimmie | Musisk og kunstnerisk produktion

Vi har et fedt fællesskab og det er sjov med musik
_51W3351

Marcus | Medie og kommunikation

Jeg har mulighed for at udvikle mig inden for et fag og finde ud af, hvad jeg vil
_51W3353

Ann | Medie og kommunikation

Jeg har mulighed for at arbejde med det, der interesserer mig og som jeg gerne vil uddanne mig indenfor
_51W3391

Adam | Mad og Ernæring

Det gode ved FGU er lærerne og samarbejdet
_51W3425

Natalie | Handel og kundeservice

Vi har mulighed for at arbejde med idéudvikling
_51W3484

Mike | Industri

Jeg kan arbejde med det, jeg gerne vil

6 hurtige om PGU

Kan jeg vælge frit imellem alle faglige temaer?

Du kan vælge imellem de faglige temaer, der findes på den enkelte skole. Der kan være venteliste på et fagligt tema.

Får jeg karakterer på PGU?

Du får karakterer i de almene fag. På dit fagtema får du bestået/ikke bestået.

Skal jeg til prøve?

Dansk og matematik afsluttes som udgangspunkt med en prøve. Dit fagtema afsluttes med en prøve, når du har opnået det rette faglige niveau.

Kan jeg skifte fagtema undervejs i mit FGU forløb?

Som udgangspunkt vælger man kun ét fagtema. Herved sikrer vi bedst muligt, at du opnår de bedste færdigheder indenfor et fag.

Hvor mange timer har jeg dansk og matematik?

Mængden af dansk og matematik kan variere. Typisk har du ca. 4 timer med dansk og 4 timer med matematik om ugen.

Hvad kan jeg bruge PGU til?

Et forløb på PGU giver dig konkret viden og praktiske færdigheder indenfor et fag. Herudover får du en række personlige og almenfaglige færdigheder, som kan være nyttige på en erhvervsuddannelse eller i et job.

10 faglige temaer på FGU Vendsyssel

Omsorg & sundhed​

På omsorg og sundhed arbejder vi med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for børn, unge og ældre.

Centrale elementer er  omsorgsrollen, psykologi og pædagogik, kommunikation, observation og refleksion, hygiejne og arbejdsmiljø.

Handel & kundeservice

På handel og kundeservice arbejder vi med salg og videresalg af varer
og serviceydelser til forskellige målgrupper og kunder.

Vi arbejder med hele salgsprocesser og dermed med både markedsføring, salg, vejledning og betjening af kunder administration og kundeservice.

Turisme, kultur & fritid

På denne linje retter vi fokus mod beskæftigelsesområder, der relaterer sig til turisme, oplevelser, entreprenørskab, kunst og kultur.

Vi arbejder med konkrete events, serviceydelser og produkter med tilknytning til turisme og kulturelle oplevelser.

Byg, bolig & anlæg

På denne linje arbejdes der håndværksfag som murer, snedker, tømrer eller maritimt håndværk. Du bliver her godt klædt på til en håndværksmæssig uddannelse.

Der arbejdes i moderne værksteder med konkrete byggeprojekter og anlægsopgaver, som typisk produceres på bestilling fra en kunde. Alternativt arbejder vi på større projekter ude hos en kunde.

Kommunikation & medie

På kommunikation og Medie arbejder vi med på Office 365, udarbejdelse af websites, foto samt fremstilling/produktion og tjenesteydelser til kunder i form af brochurer, plakater, websites mv.

Der arbejdes i et professionelt værkstedsmiljø med de for fagområdet karakteristiske værktøjer, udstyr og materialer.

Musisk & kunstnerisk produktion

På musisk og kunstnerisk produktion sætter vi fokus på oplevelser. Vi arbejder med scenekunst, billedkunst, musik, litteratur eller andre kunstformer. Oplevelserne og processen er i fokus mere end et fysisk produkt.

Der arbejdes i autentiske rammer. Målet er produktion, markedsføring og afsætning af kunstneriske og kulturelle oplevelser.

Mad & ernæring

På Mad og Ernæring har vi fokus på at lave spændende mad. Vi sætter fokus på den gode madoplevelse  og vi arbejder i fællesskab om at skabe en sund livsstil, hvor også økologi og bæredygtighed indgår.

Der anvendes udstyr og maskiner, der er standard for faget.

 

Miljø & genbrug

Miljø, genbrug og bæredygtighed er de centrale emner på denne linje. Der arbejdes med viden om forskellige materialer og om faktorer, der påvirker miljø og forbrug.

Der arbejdes praktisk med at fremstille konkrete produkter med genanvendelige materialer.

 

Motor & mekanik

På motor og mekanik arbejder vi med reparation, servicering og teknisk indsigt ift. forskellige motorer med forskellige formål og til forskellige kundegrupper.

Der arbejdes i autentiske værkstedsfaciliteter, hvor vi arbejder med blandt andet biler og skibsmotorer.

Industri

På Industri arbejder vi med bearbejdning af plast og metal, hvor vi fremstiller og designer forskellige produkter. 

Vi fremstiller reelle produkter på bestilling fra kunder eller med henblik på salg heraf. Vi arbejder i autentiske værksteder med det udstyr, der knytter sig til vores produktion.

_51W3221
Personlig udvikling

På FGU Vendsyssel får du styrket dine personlige kompetencer. Du har mulighed for at prøve en masse forskellige ting, der gør dig klogere på dig selv, dine drømme og dine styrker og muligheder. 

_51W3519
Uddannelse

På FGU Vendsyssel sætter vi fokus på læring. Alle skal lære noget hver dag. Vi tager afsæt i dit udgangspunkt, og vi tilrettelægger din uddannelse så den passer netop til dig.

_51W3514
Fælleskab

På FGU Vendsyssel møder du masser af unge, der ligesom dig, gerne vil indgå i et positivt fælleskab. Det skal være rart at gå på FGU og alle har ret til at have en ven.