Hvordan afvikler vi prøver?

Prøver

Prøver afholdes i henhold til ministeriets prøvebekendtgørelse, som du finder her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41

Til censor/lærer: aktuelle prøvemanual opdatereret 2023: link

Særligt gælder følgende:

 1. Når du går på FGU, skal du afslutte fagene med en prøve på det niveau, som er aftalt med din vejleder.
 2. Du skal selv sørge for at have de hjælpemidler med til prøven, som du har brugt sammen med din lærer i undervisningen.
 3. Prøve i fagene dansk/dansk som andetsprog og matematik er obligatoriske. Prøve i de øvrige almene fag sker efter udtræk. Fagene udtrækkes af institutionslederen. Du skal oplyses om, hvilke fag, der er udtrukket tidligst 21 dage før og seneste 7 dagen inden undervisningen i faget afsluttes.
 4. Til nogle prøver anvendes pc. Her skal du kunne
  1. oprette og gemme et dokument i fx Word og Excel samt printe.
  2. lave en præsentation af din portfolio.
 5. Mød op i god tid og vær altid klar 30 min. før prøvestart.
 6. Husk altid at have dit prøvegrundlag med – det er ”adgangsbilletten” til at gå til prøve.
 7. Der kan i enkelte sjældne tilfælde gives en dispensation fra prøven. Dette kan kun gives af institutionen og i samråd med vejlederen og eleven.
 8. Prøver, der er bestået på FGU, kan som udgangspunkt ikke tages om. Som elev har man 2 forsøg til at bestå en prøve.
 9. At være til prøve er en del af det at være studieaktiv. Udeblivelse fra prøven kan have økonomiske konsekvenser.
 10. Kommer man for sent til en prøve, kan man som udgangspunkt ikke deltage i prøven.
 11. En eventuel klage over en prøve eller prøvens resultat skal indgives til institutionens leder senest 2 uger efter bedømmelsen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og velbegrundet og skal indgives individuelt.
 12. Brug af andre hjælpemidler end de tilladte betragtes som snyd og medfører bortvisning – herunder også afskrift fra internettet, andre sociale medier eller fra andre elever, kommunikation med omverdenen under prøven og informationssøgning på nettet.