EGU

Om EGU uddannelsen

EGU er for dig, der gerne vil have mest mulig praktik, og som lærer bedst ved at gøre tingene i praksis. På EGU er du i praktik i en virksomhed under det meste af dit uddannelsesforløb. Her lærer du et fag på en arbejdsplads. I korte perioder er du i skole. Undervisningen kan være i dansk og matematik eller fag, som knytter sig direkte til det, du arbejder med i virksomheden. Du kan afslutte dit EGU forløb med en faglig prøve. Hvis du afslutter EGU på højeste niveau (niveau 3), giver det dimittendrettigheder i A-kassen, hvilket betyder, at du kan få dagpenge fra en A-kasse. Alternativt går du direkte i job, hvor du får løn fra en virksomhed.
_51W3221

Peter | Motor og mekanik

Det bedste ved FGU er vennerne og sammenholdet
_51W3317

Kimmie | Musisk og kunstnerisk produktion

Vi har et fedt fællesskab og det er sjov med musik
_51W3351

Marcus | Medie og kommunikation

Jeg har mulighed for at udvikle mig inden for et fag og finde ud af, hvad jeg vil
_51W3353

Ann | Medie og kommunikation

Jeg har mulighed for at arbejde med det, der interesserer mig og som jeg gerne vil uddanne mig indenfor
_51W3391

Adam | Mad og Ernæring

Det gode ved FGU er lærerne og samarbejdet
_51W3425

Natalie | Handel og kundeservice

Vi har mulighed for at arbejde med idéudvikling
_51W3484

Mike | Industri

Jeg kan arbejde med det, jeg gerne vil

6 hurtige om EGU

Hvad kan jeg uddanne mig indenfor i EGU?

I flere forskellige fag. Bl.a. indenfor forskellige slags håndværk, transport, handel/butik, lager, produktion, landbrug m.fl. 

Hvor lang tid tager det at gennemføre EGU?

Som udgangspunkt er man på EGU i to år. Men uddannelsen kan både forlænges og forkortes. 

Hvor lang tid skal jeg i skole i EGU?

Du skal i skole op til 1/3 af din uddannelse. 

Hvilken skole skal jeg undervises på?

Den skole/skoler du skal på, afhænger af målet med din uddannelsesplan. På EGU vil det typisk være praktisk orienterede skoleforløb på AMU/Erhvervsskoler, der lægges i uddannelsesplanen, suppleret med evt. dansk og matematik. 

Får jeg løn på EGU?

Ja, du får løn/skoleydelse i hele uddannelsesperioden. Når du arbejder på praktikstedet får du elevløn. Hvor meget du får i løn er afhængig af hvilken overenskomst der er indenfor det fag du er elev. Når du er på skole får du skoleydelse, der svarer til den ydelse du får som FGU elev.  

Hvordan kommer jeg i gang med EGU?

For at komme i gang med EGU skal du have lavet en målgruppevurdering hos din UU Vejleder i Ungeenheden.  Dernæst skal der findes et praktiksted, som der skal indgås en praktikaftale med. Ungeenheden kan være behjælpelig med at finde en elevplads. 

_51W3221
Personlig udvikling

På FGU Vendsyssel får du styrket dine personlige kompetencer. Du har mulighed for at prøve en masse forskellige ting, der gør dig klogere på dig selv, dine drømme og dine styrker og muligheder. 

_51W3519
Uddannelse

På FGU Vendsyssel sætter vi fokus på læring. Alle skal lære noget hver dag. Vi tager afsæt i dit udgangspunkt, og vi tilrettelægger din uddannelse så den passer netop til dig.

_51W3514
Fælleskab

På FGU Vendsyssel møder du masser af unge, der ligesom dig, gerne vil indgå i et positivt fælleskab. Det skal være rart at gå på FGU og alle har ret til at have en ven.