Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Læsø

Administration

Karen Marie Schytter

Direktør

Anders Olesen Sigh

Administrativ leder

Marie Louise Dalgaard

Akademisk medarbejder/konsulent
Projekter og processer, bestyrelsesarbejde

Mads Krogsgaard Bording

Administrativ medarbejder
Regnskab

Lene Bettina Nielsen

Administrativ medarbejder
Skoleydelse

Kristina Hald Jensen

Administrativ medarbejder Bogføring

Birgitte Lind Nielsen

Administrativ medarbejder
Løn og personale

Morten Holst Nielsen

Pedel