Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Læsø

Administration

Karen Marie Schytter

Direktør

Anders Olesen Sigh

Administrativ leder

Kristian Ørsøe Juul

Akademisk medarbejder
Personale og bestyrelsesarbejde

Marie Louise Dalgaard

Akademisk medarbejder/konsulent
Projekter og processer

Mads Krogsgaard Bording

Administrativ medarbejder
Regnskab

Anette V. Larsen

Vejleder/Administrativ medarbejder

Lene Bettina Nielsen

Administrativ medarbejder
Skoleydelse

Birgitte Lind Nielsen

Administrativ medarbejder
Løn

Kristina Hald Jensen

Administrativ medarbejder Bogføring

Morten Holst Nielsen

Pedel