Rygepolitik august 2022

Sundhed prioriteres højt i FGU Vendsyssel

Fra august 2022 er FGU Vendsyssel røgfri i skole.

Røgfri skoletid betyder, at elever og personale ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.

Procedure ved rygestop

Ved eventuel overtrædelse af rygepolitikken blandt skolens elever anvendes følgende sanktioner:

1. Den lærer, der ser det først gang, skal kontakte kontaktlæreren, som opretter en note om det i elevadministrationssystemet UDDATA+
Kontaktlæreren tager en samtale med eleven om røgfri skoletid og hvad det betyder for eleven og de konsekvenser det har

2. Ved anden overtrædelse påpeger kontaktlæreren reglerne overfor eleven og oprette igen en note i UDDATA

3. Ved 3. overtrædelse skal eleven tilbydes al den hjælp, som FGU kan give herunder samtale med rygeambassadøren

4. Ved 4. overtrædelse hjemsendes eleven resten af dagen og bliver trukket i skoleydelse for resten af dagen

5. Ved 5. overtrædelse hjemsendes eleven resten af dagen og den følgende dag. Eleven bliver trukket i skoleydelse.

Når eleven vender tilbage efter hjemsendelsen møder eleven ind til en samtale med skolelederen om sin fremtid på skolen. Eleven skal forholde sig til om han/hun ønsker at fortsætte på skolen og efterleve røgfri skole.

Link til den samlede politik – link