Fra FGU til EUD

Den digitale håndbog, her kan du finde al opdateret information rettet mod lærere og eleverlink

NY (17/11/23): Find regnearket der skal bruges til registrering af individuel elevtid på teams.

NY (10/11/23): Grafisk oversigt over aktiviteter i projektet – LINK

NY (14/11/23): For elever der stopper på FGU: link til slutevaluering – LINK eller brug QR:

—-

Læs mere om overgangen til EUD her (for elever der er optaget på en af de 5 eudskoler) – link (find overgangsskemaet nederst siden jeg linker til)

—-

Forlagt undervisning – en lærer fra EUD underviser på FGU med din deltagelse
QRkode til spørgeskema til dokumentation af elevdeltagelse: (du kan også udskrive et dokument)

Brobygning – du er med dit hold på besøg en dag på en EUDskole
QRkode til spørgeskema til dokuementation af elevdeltageselse: (du kan også udskrive et dokument)


Startskema – alle elever udfylder dette skema – link
Folder til elever om deltagelse i projektet – link
– Link til video – link
———–
Motivationspaletten (MP) (links ind i den digitale håndbog) 

– Hvad er MP? – link
– Underviserlogin – link

– Elevlogin (link) – brug din skolemail: eks: kajk1234@elev.fguvendsyssel.dk
– Lav din kode om (link)
– Elevgennemgang (link)
————
Om projektetlink