Fra FGU til EUD

Den digitale håndbog, her kan du finde al opdateret information rettet mod lærere og eleverlink


Startskema – alle elever udfylder dette skema – link
Folder til elever om deltagelse i projektet – link
– Link til video – link
———–
Motivationspaletten (MP) (links ind i den digitale håndbog) 

– Hvad er MP? – link
– Underviserlogin – link

– Elevlogin (link) – brug din skolemail: eks: kajk1234@elev.fguvendsyssel.dk
– Lav din kode om (link)
– Elevgennemgang (link)
————
Om projektetlink