Skoleydelse

Når du er elev på FGU får du skoleydelse. Skoleydelsen svarer til det beløb, du kan få i uddannelseshjælp fra kommunen. Skoleydelsen kan blive reduceret, hvis du ikke møder på skolen som aftalt.

Taksterne for skoleydelser fremgår her:

Skoleydelse under 18

Alle

Kr. 383 pr. uge

Skoleydelse over 18

Hjemmeboende

Kr. 665 pr. uge

Udeboende

Kr. 1543 pr. uge

Tillæg til enlige forsørgere

Kr. 1493 pr. uge

Tillæg til samboende forsørgere

Kr. 597 pr. uge