Dagsorden til bestyrelsesmøde – 9. november 2021

Finansiel strategi, økonomi og planlægning af kommende bestyrelsesmøder.

Mødedato:
9- november 2021

Mødet påbegyndt:
9.00

Mødet afsluttet:
12.00

Mødested: Jørgen H. Jensens vej 3, Hjørring

 

Fraværende: 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender dagsordenen

 

Beslutning:

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13.september 2021

Referatet er udsendt den 23. september 2021

 

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender referatet

 

Beslutning:

 

Orientering og drøftelser om økonomi

Resume: Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette pkt.

 1. Oplæg til finansiel strategi (bilag vedhæftet)
 2. Gennemgang af resultatopgørelse for 3. kvartal 2021 (bilag vedhæftet)
 3. Budget 2022 (bilag vedhæftet)
 4. Underskrifter til Sparekassen Vendsyssel

 

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager oplæg og gennemgang til efterretning.

 

Drøftelser:

Beslutning:

 

Orientering om elevtal  

Resume: Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette pkt.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

  

Orientering om bygningssituationen

Resume: Der laves en orientering om bygningssituationen i Hjørring og Brønderslev.

 1. Status på ombygning i Hjørring
 2. Status på køb af ejendommen på Saltumvej 22 og herunder finansiering og fremtidig anvendelse af ledig bygningskapacitet.

 

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

 

Orientering om status på personaletilpasningen

Resume: Der er sket en regulering på personalesituationen. Direktøren orienterer herom.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

 

Planlægning af kommende bestyrelsesmøder

Resume: Der skal aftales datoer for forårets bestyrelsesmøder og herunder antal og fysisk placering af møderne.

 Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen får planlagt møder for foråret 2023.

 

Beslutning:

 

Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume:

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

 

Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume:

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Orientering

 1. Direktørens skriftlige beretning
 2. Direktøren orienterer
 3. Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

Evt.

 

Indholdsfortegnelse