Dagsorden til bestyrelsesmøde – 26. november 2020

Strategi for FGU Vendsyssel, budget for 2021 og orientering om bygningssituationen.

Mødedato:
26. november 2020

Mødet påbegyndt:
12.00

Mødet afsluttet:
15.00

Mødested: Teams

 

Fraværende: 

 

Dagsorden til møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel

Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020

Referatet er udsendt den 28. oktober 2020 (bilag 1).

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

 

Drøftelse af bestyrelsens opgave i forhold til institutionens overordnede strategi

Resume: Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 4. Der ligges op til en opsamling på dialogen på mødet d. 20. oktober 2020 vedrørende bestyrelsens arbejde med spørgsmål der vedrører personalepolitik, personalehåndbog og lønpolitik. En beskrivelse af bestyrelsens opgaver og institutionslederens opgaver findes i Lov 604 – §§ 17-24 samt i vedtægterne for institutionen. Begge er vedlagt som bilag (bilag 2 og 3).

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen drøfter bestyrelsens opgave

Beslutning:

 

Vedtagelse af revideret forretningsorden

Resume: Der er udarbejdet et udkast til en revideret forretningsorden. Der vil på mødet blive lagt op til diskussion og gennemgang af udkastet. Den reviderede forretningsorden er vedlagt som bilag (bilag 4).  

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen vedtager den reviderede forretningsorden

Beslutning:

 

Orientering om økonomien

Resume: Administrationen har udarbejdet oversigt over den aktuelle økonomiske situation (bilag 5).   

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

 

Drøftelse af udkast til budget for 2021

Resume: Administrationen har udarbejdet et udkast til budget for 2021. Udkastet er vedhæftet (bilag 6 og 7). 

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen drøfter udkastet til budget for 2021

Beslutning:  

 

Orientering om bygningssituationen i Brønderslev / Dronninglund og Frederikshavn  

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager i punktet. Hun vil fortælle om seneste nyt vedrørende bygningssituationen i de ovennævnte byer.  

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Beslutning:

 

Orientering om bygningssituationen i Hjørring (Lukket punkt)

Resume: Marie Louise Dalgaard, Anders Sigh og Mads Krogsgaard Bording deltager i punktet. Der er indsendt et bud på bygningen på Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring til EUC Nord. Der afventes nu en reaktion på buddet fra EUC Nord. Der vil på mødet blive givet seneste nyt om forhandlingerne.  

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 Beslutning: 

 

Orientering

Skriftlig orientering

Direktøren orienterer

Gensidig orientering

  • Næstformand Neil Jacobsen vil orientere om seneste nyt fra FGU Danmark

Evt.

Indholdsfortegnelse

Del på facebook
Del på linkedin