Dagsorden til bestyrelsesmøde – 18. marts 2021

Mødedato:
18. marts 2021

Mødet påbegyndt:
12.00

Mødet afsluttet:
15.00

Mødested: Teams

 

Fraværende: 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. februar 2021

Referatet er udsendt den 9. marts 2021.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

Præsentation af elevrepræsentant i bestyrelsen

Resume: Som annonceret på mødet d. 15. februar 2021 er arbejdet med elevråd på de tre skoler og elevrepræsentant i bestyrelsen nu nået så langt, at der kan deltage en elevrepræsentant på vores bestyrelsesmøde. Deltagelsen vil gå på skift mellem elevrådsrepræsentanterne i ½ års intervaller. Den første elevrepræsentant er fra Skolen i Brønderslev / Dronninglund og hedder Niels Juul. Han vil på mødet præsentere sig selv.   

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager godt imod elevrepræsentanten

 Beslutning:

Godkendelse af årsrapport for 2020

Resume: På punktet deltager Jacob Rask fra BDO, den administrative leder Anders Sigh samt Mads Krogsgaard Bording.

Administrationen har i samarbejde med BDO og Statens Administration udarbejdet en årsrapport for året 2020. Denne gennemgås af Jacob Rask fra BDO.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender årsrapporten

Beslutning:

Orientering om den aktuelle bygningssituation

Resume: På punktet deltager Marie Louise Dalgaard. Hun vil orientere om den seneste udvikling vedrørende bygningerne i Hjørring, herunder om arbejdet med at udbedre den vandskade der er opstået i bygningerne på Jørgen H. Jensens Vej. Der udover en kort orientering fra Brønderslev / Dronninglund og Frederikshavn.  

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Som et nyt fast indslag på dagsordenen vil vi fra dette møde have et punkt, hvor medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 Beslutning:

Orientering

Skriftlig orientering

[Tekst]

Direktøren orienterer

Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

Evt.

Indholdsfortegnelse

Del på facebook
Del på linkedin