Dagsorden til bestyrelsesmøde – 16. september 2021

Elevtal, halvårsregnskab og budget

Mødedato:
16. september 2021

Mødet påbegyndt:
9.00

Mødet afsluttet:
12.00

Mødested: Jørgen H. Jensens vej 3, Hjørring

 

Fraværende: 

 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2021

Referatet er udsendt den 31. maj 2021

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

 

Orientering om elevtal

Resume: På baggrund af fremsendt bilag over opgørelse over elevtal orienteres om elevtal fordelt på spor og afdelinger.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning:

 

Halvårsregnskab – Fremlæggelse og orientering

Resume: Anders Olesen Sigh og Mads Krogsgaard Bording deltager i punktet. På baggrund af fremsendt halvårsregnskab orienteres om halvårsregnskabet.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning:

 

Budget 2022

Resume Anders Olesen Sigh deltager i punktet. På baggrund af orienteringen vedrørende elevtal og halvårsregnskabet drøftes mulige tilpasninger samt hvordan og hvornår disse skal iværksættes. På baggrund af drøftelsen foretager ledelsen efterfølgende de nødvendige foranstaltninger.

Drøftelsen:

 

Formandskabet indstiller, at:

Drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning:

 

Orientering om status på bygninger

Resume: Anders Olesen Sigh deltager i punktet. Marie Louise Dalgaard laver en orientering om status på ombygning og nybygning i Hjørring samt den foreløbige proces vedrørende eventuelt køb af bygning i Brønderslev.

Formandskabet indstiller, at:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

 

Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

 

Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume: Elevrådsrepræsentanten vil orientere fra elevrådets arbejde og aktuelle aktiviteter.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering

Skriftlig orientering

Direktøren orienterer

Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

 

Evt.

Indholdsfortegnelse

Del på facebook
Del på linkedin