Dagsorden til bestyrelsesmøde – 15. februar 2021

Mødedato:
15. Januar 2021

Mødet påbegyndt:
12.00

Mødet afsluttet:
15.00

Mødested: Teams

 

Fraværende: 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2020

Referatet er udsendt den 22. december 2020.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

Opfølgning på økonomien

Resume: Der udsendes en opgørelse for årets første måned som bilag.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning

Beslutning:

Orientering om bygningssituationen i Hjørring  

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager i punktet. Der gives en orientering om den aktuelle situation vedrørende bygninger på Skolen i Hjørring.  

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Beslutning vedrørende bygningsudvalgets indstilling angående beliggenheden i Brønderslev

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager i punktet. Der er udarbejdet en indstilling vedrørende bygningssituationen Brønderslev. Indstillingen er vedlagt som bilag.

Bygningsudvalget indstiller, at der arbejdes videre på en placering af FGU Vendsyssel, Skolen i Brønderslev, på Håndværkervej 21-23. Brønderslev Kommune arbejder aktuelt på en ny lokalplan for området. FGU Vendsyssel holdes orienteret om udarbejdelsen af den nye lokalplan og der er indgivet ønske om nye anvendelsesmuligheder for området.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen drøfter bygningsudvalgets indstilling vedrørende Skolen i Brønderslev

Beslutning:

Status på de aktuelle elevtal

Resume: Der vil blive orienteret om FGU Vendsyssels aktuelle elevtal.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Drøftelse af elevrådsrepræsentantens integration i bestyrelsesarbejdet

Resume: Der er nu etableret elevråd på alle tre skoler i FGU Vendsyssel, og der er valgt formænd for elevrådene. Blandt de tre elevrådsformænd udvælges en repræsentant til bestyrelsen. Den udpegede repræsentant forventes at deltage på mødet i marts.  

Der ønskes en drøftelse af hvordan elevrådsrepræsentanten kan indgå på bedste måde i bestyrelsesmøderne. Hvordan bliver elevrepræsentantens deltagelse mest meningsfuld for såvel bestyrelsen som for eleven selv? Hvordan skabes der et meningsfuldt rum for taletid til elevrepræsentanten?

Direktøren giver et oplæg til punktet.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen drøfter elevrådsrepræsentantens integration i bestyrelsen

Beslutning:

Orientering

Skriftlig orientering

Direktøren orienterer

 • Håndtering af Covid-19 i FGU Vendsyssel
 • Ny skoleleder ansat
 • Nyt fra FU/FGU Danmark
 • Nyt fra uddannelsesudvalget

Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

Evt.

Indholdsfortegnelse

Del på facebook
Del på linkedin