Information om COVID-19

10. august 2021

Hermed følger de aktuelle retningslinjer for håndtering af coronavirus på FGU Vendsyssel.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Det skal tilstræbes, at skolegangen bliver så normal som muligt tilsvarende det, vi kender fra før coronaepidemien. Skolerne skal derfor så vidt muligt holdes åbne. For at mindske smittespredningen skal vi dog fortsat holde fast i de gode råd og øget fokus på hygiejne og særligt god håndhygiejne.

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer er:

  1. Bliv vaccineret.
  2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
  3. Hold afstand for derved at reducere eventuel dråbesmitte.
  4. Luft ud og skab gennemtræk.
  5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.


Testkrav

Der er ingen krav om coronatest ved fremmøde på FGU. Vi opfordrer dog alle til at få lavet en coronatest, hvis der opleves symptomer på coronavirus.

Afvisning af elever
FGU kan afvise at modtage en elev, hvis der er begrundet mistanke om at denne har coronavirus. Dette gælder også, såfremt en elev er hjemkommet fra en rejse til et land, hvorfra myndighederne kræver test eller isolation, og dette krav ikke er opfyldt.

Mundbind/visir
Der er ingen krav om at bære mundbind eller visir på FGU skolen.

Prøver på FGU
Fra og med 1. august skal der igen afholdes prøver på FGU efter de almindelige regler. 

Reduktion af smitte ved mistanke/tilfælde af COVID-19
Der skal fortsat gøres en række tiltag ved mistanke/tilfælde af COVID-19, ligesom der skal laves en grundig smitteopsporing. Dette betyder følgende:

  • Personer med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og få lavet PCR-test på 4. og 6. dagen efter formodet smitte. Der kan fremmødes, når der kan fremvises en negativ test 6 dage efter eventuel smitte.
  • Personer, der er færdigvaccineret (14 dage efter sidste vaccinestik) behøver ikke at gå i selvisolation men skal stadig testes jf. ovenfor. Dette gælder også for personer, der beviseligt har haft haft COVID-19 inden for de seneste 12 måneder.
  • Personer med symptomer holdes adskilt fra de øvrige elever og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes, og der bør rengøres på oplagte kontaktpunkter (f.eks. ved siddeplads i klasselokale, håndtag, gelændre mv. som den smittede har rørt ved).
  • Flere samtidige tilfælde af smitte med COVID-19 håndteres ved konkret opsporing af nære kontakter til hvert smittetilfælde. Der vil ved flere smittetilfælde på en institution kunne være relativt mange nære kontakter og mange “anden” kontakter.

Ved tvivl om håndtering af formodet smitte kan Coronaopsporing kontaktes på tlf: 32 32 05 11.
 

Definitionen af nær kontakt
En nær kontakt defineres som en person, der har været i mindre afstand end 1 meter fra en smittet person i minimum 15 minutter.

Man er således ikke nødvendigvis en nær kontakt, blot fordi man går i klasse sammen, har været i samme lokale som en smittet person eller har passeret en smittet person på gangen.

Hjemsendelse ved smitteudbrud
Hjemsendelse af hele klasser/hold bør ikke ske på baggrund af enkelte smittetilfælde, heller ikke ved enkelte spredte smittetilfælde i flere klasser/hold på en uddannelsesinstitution.

Hjemsendelse af klasser/hold og lukning af FGU skolen vil generelt kun ske i helt særlige tilfælde. Dette kan været ved et større smitteudbrud, hvor 30-40 personer smittes samtidigt eller ved udbrud med nye og særligt bekymrende varianter, som er endnu mere smitsomme eller sygdomsfremkaldende end aktuelt dominerende varianter.

Læs mere
Du kan læse mere om myndighedernes regler og retningslinjer for uddannelsesområdet her: Overgangsvejledning 

Du kan læse mere om håndtering af nære kontakter her: Håndtering af nære kontakter

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig som nær kontakt her: Hvis du er nær kontakt

Se endvidere gældende generelle regler her: https://coronasmitte.dk/