Retningslinjer vedr. Coronavirus

27. oktober 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet regler for os om situationen med coronavirus. De nye regler skal FGU følge. Her forklarer vi det, der vedrører dig som elev. 

Yderligere findes her vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til rejser til udlandet. Endelig findes vejledning i brug af mundbind og krav om brug af mundbind eller visir.

Om undervisning

Undervisningen skal nu til at foregå, næsten ligesom den gjorde, før vi lukkede ned på grund af corona. Kun i særlige tilfælde, laver vi fjernundervisning. Det kan være hvis der kommer et tilfælde af corona i klassen eller på skolen.

Det betyder, at du nu skal møde op på skolen eller på dit praktiksted på alle de dage, hvor det er planlagt at du skal møde op. Det er kun hvis du har en særlig aftale med din lærer/vejleder, at du ikke skal møde op. Du kan lave en aftale med din lærer/vejleder om, at du ikke skal møde op på skolen, hvis du er i en særlig risiko-gruppe i forhold til corona.

 • Hvis du mener, at du er i en særlig risiko-gruppe, så kontakt din lærer/vejleder.
 • Hvis du er usikker på, om du er i en særlig risiko-gruppe, så kontakt din lærer/vejleder.

Hvis du laver en aftale med din lærer/vejleder om, at du ikke skal møde op på skolen, fordi du er i en særlig risiko-gruppe, får du fjernundervisning.

Hvis du ikke møder op på skolen, og du ikke har en aftale om, at du ikke skal møde op, så får du fravær og bliver trukket i skoleydelse.

Om rejser til udlandet

Hvis du rejser til et land, som Udenrigsministeriet anbefaler, at man ikke rejser til, skal du blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem igen. Alternativt skal du testes og kunne fremvise en negativ test.

 • I de 14 dage eller frem til negativt testsvar får du ikke fjernundervisning.
 • I perioden på 14 dage eller frem til negativt testsvar, får du fravær på de dage, hvor du skulle have været i skole.

Du kan se hvilke lande Udenrigsministeriet anbefaler, at man ikke rejser til på denne hjemmeside:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

 • Vælg rejsevejledningen for det land, du tænker på at rejse til.
 • Se om der står i en orange bjælke øverst på siden, at alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes.
 • Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye regler.

Krav om brug af mundbind eller visir

Når du kører med skolebus eller offentlig bus til og fra skole, eller du kører sammen med andre i FGU´s biler SKAL du fra 22. august bære mundbind eller visir.
 
Fra 29. oktober skal du bære mundbind eller vesir når du færdes på skolen udenfor dit klasselokale. Der gælder i øvrigt følgende retningslinjer:
 • Mundbindet skal være godkendt og udført i en kvalitet, der opfylder sundhedsstyrelsens krav.
 • Engangs mundbind bortskaffes altid efter én gangs brug. Vaskbare mundbind vaskes dagligt ved minimum 60 grader.
 • Undgå at berøre mundbindet. Rører man ved et brugt mundbind og undlader at vaske eller spritte hænder, kan viruspartiklerne føres videre med hænderne.
 • Du er selv ansvarlig for at skaffe eget mundbind i forbindelse med transport til og fra skole.
 • Godkendt visir kan erstatte mundbind.

Såfremt du ikke bærer godkendt mundbind eller visir, er der ikke mulighed for at komme med skolebussen. Ligeledes er det ikke tilladt at færdes på FGU skolerne udenfor dit klasselokale uden brug af mundbind eller visir.

Hvis du ikke møder i skole pga. manglende mundbind, registreres du som fraværende og trækkes i skoleydelse.

Du er selv ansvarlig for at købe mundbind eller visir. Du kan i særlige tilfælde få udleveret et mundbind på FGU skolen. Alternativt kan du få hjælp hos kommunens borgerservice.

Se mere om typer af mundbind og korrekt brug af mundbind her: https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#24EF51BDC0E7468C9BB0190B1B9C4CA9

Vær opmærksom på, at brug af mundbind er et supplement til de øvrige anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Brug af mundbind skal altid suppleres med god håndhygiejne.

Det primære formål med at bære mundbind er, at bæreren af mundbindet ikke smitter videre, hvis man er smittet. Bæreren af mundbind kan også give en ekstra beskyttelse for f.eks. særligt sårbare, der kan have svært ved at holde 2 meters afstand.

 

Yderligere anbefalinger vedr. brug af mundbind eller visir

Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind og/eller ansigtsvisir:

 • Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset
 • Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation.
 • Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet.
 • Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg.
 • I liberale erhverv, fx frisører, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig.
 • Ved store forsamlinger som fx optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv.

Det er vigtigt at understrege, at mundbind ikke kan erstatte de eksisterende anbefalinger, men skal betragtes som et supplement. 

Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen foreslår, at man køber en pakke mundbind til husstanden, så man altid har dem ved hånden i de særlige situationer, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug heraf.

For nærmere information om brug af mundbind kan nedenstående links bruges.

Video om brug af mundbind https://business.facebook.com/watch/?v=581522566069357

Information om brug af mundbind https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brug-af-mundbind

Øvrige restriktioner

Øvrige restriktioner vedr. Coronavirus, kan ses her:

https://coronasmitte.dk