Retningslinjer vedr. Coronavirus

Hermed præcisering af retningslinjer vedr. undervisning og fravær i sammenhæng med coronavirus. d i forbindelse med transport.

Nyt tilfælde af covid 19

Der er konstateret coronavirus på FGU i Hjørring. Der arbejdes på at opspore smittekæder. Dele af undervisning sker virtuel.